Historik

Holgers Konditori

 Konditorirörelsen i Viktorinska huset har gamla anor och är numera sannolikt den affärsrörelse i Säffle som varit längst tid i en och samma lokal.

 Först Emilia Nilsson…

Fastigheten stod färdigbyggd 1899 och det är inte omöjligt att huset redan då inrymde ett konditori. Den första kända rörelsen Nilssons Konditori. Emilia Nilsson var änka, född i Uddevalla 1862 och kom 1903 till Säffle från Arvika. Hon drev först konditorirörelse på västra sidan, men flyttade 1907- verksamheten till Viktorinska huset. Emilia Nilsson återvände till Arvika 1908.

…sedan Klara Carlsson

Den 16 januari 1909 öppnades Klara Carlssons Konditori. Innehavarinnan var född 1883 i Grythyttan, och till sin hjälp hade hon sina båda systrar Elin, f 1880 i Hällefors, och Julia, f 1889 i Grythyttan.Elin blev gift med byggmästare Herman Andersson och bodde i Säffle intill sin död 1960. Julia gifte sig Rääf och utflyttade liksom Klara till Örebro. Julia dog 1976 i Uppsala.

 Ekstedts Konditori blev Holgers

Klara Karlsson överlät i juli 1922 rörelsen på Knut Ekstedt och firmanamnet blev nu Ekstedts konditori. Knut Ekstedt var född i Brålanda 1887 och kom närmast från Lysekil.

Det nuvarande namnet Holgers Konditori tillkom 1933 genom Holger Andersson. Denne var född i Säffle och var egentligen utbildad skulptör. Tillsammans med hustrun Greta drev han dock vid sidan om konditorirörelsen fram till 1962. Holger Andersson dog i Säffle 1977 och hustrun som var född i Holm 1904 gick ur tiden 1993. Vid ägarskiftet 1962 tillträdde konditor Lars Jansson och från 1997 ägdes Holgers Konditori av dennes son Ronny Jansson. Holgers Konditori borde numera vara den affärsrörelse i Säffle som varit längst tid i en och samma lokal.

 Innehavare:

1. Emilia Nilsson. 1907-1908

2. Klara. Julia och Elin Karlsson. 1908-1922

3. Knut Ekstedt. 1922-1932

4. Holger och Greta Andersson 1932-1962

5. Lars Jansson, 1962-1997

6. Ronny Jansson. 1997-2010

7. Karl-Gunnar Kullander 2010-2012

 8. Kristina Jansson, Robert Norén och Lena Danielsson 2012-